För små skor skadar diabetiker

Många, kanske över hälften av alla diabetiker går omkring i skor med fel storlek, och riskerar därmed att få allvarliga problem med fötterna som i värsta fall kan leda till amputation.

I en skotsk studie hade 63 % av de medverkande diabetikerna skor som satt fel. För det mesta var skorna för smala. Många med sjukdomen har dålig känsel i händer och fötter, men felaktiga skor var lika vanligt bland dom som hade god känsel.

Runt 500 diabetiker får fötterna amputerade i Sverige varje år, och många såna amputationer skulle kunna undvikas genom bättre utprövade skor enligt de skotska forskarna som publicerar sin studie i International Journal of Clinical Practice.