Missuppfattningar om aids vanliga

Många människor i världen tror att aids inte alltid är en dödlig sjukdom utan att det finns botemedel. Det visar en enkät i nio länder. I Indien trodde fler än hälften att sjukdomen kan botas.

En annan vanlig missuppfattning var att de flesta med sjukdomen får behandling, fast det bara är omkring var femte aidssjuk i världen som får det.

De bromsmediciner som idag finns som behandling gör att många som bär på hiv-viruset kan leva länge utan att utveckla aids.

Studien har beställts av MAC AIDS Fund.

(Reuters)