Tjat om övervikt gör att den består

Överviktiga barn och ungdomar vars föräldrar pratar mycket med dem om deras övervikt löper större risk att förbli överviktiga och utveckla ätstörningar, det visar en amerikansk studie.

Barnen och ungdomarna följdes under fem år och de som var överviktiga och blev retade för sin vikt inom familjen, eller som själva var bekymrade över den, var klart oftare överviktiga i slutet av perioden. De ägnade sig också oftare åt hetsätning, framkallade kräkningar och andra extrema matbeteenden.

Sådant som i studien visade sig minska övervikt och extrema beteenden kring mat hos barn och ungdomar var att familjen ofta åt tillsammans, och att de åt lunch.

Studien är gjord i Minnesota och publiceras i American Journal of Preventive Medicine

(Reuters)