Bättre bussar för boende på Bättersia

Det kommer att gå fler bussturer mellan Hackås, Orrviken, Marieby och Östersund från nästa sommar.

Sex fler avgångar i vardera riktningen kommer det att bli. I dag går det fjorton turer på vardagarna.)

Orsaken är att allt fler bor på den så kallade Annersia.

Du som bor på Annersia, eller ”Bättersia” som infödingarna själva föredrar att kalla det, kommer också att kunna åka från Östersund senare på vardagkvällarna.