Ingen subvention av magsjukevaccin

Det blir ingen statlig subvention av vaccinet mot rotavirus som orsakar magsjuka hos barn.

Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan med motiveringen att rotavirus ger kortvariga besvär och att vaccinet kostar för mycket i förhållande till nyttan.

Rotaviruset ger en kraftig magsjuka med kräkningar, diarréer och hög feber och försvinner först efter fem till åtta dagar.

Om vaccinet bör ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet är en annan fråga, som avgörs av Socialstyrelsen.