Västeråspolitiker vill fortsätta samarbetet om Gryta Hospice

Landstinget Västmanland kan komma att dra sig ur Gryta Hospice i Västerås, som erbjuder vård i livets slutskede.

Men Elisabeth Unell (m), ordförande i kommunstyrelsen i Västerås, är nöjd med verksamheten som den ser ut idag.

Hon anser att det är en fungerande verksamhet och att det är viktigt att den finns kvar.

Gryta Hospice, som ligger på Önsta-Gryta i Västerås, är en vårdinrättning som erbjuder vård för döende patienter.

Hospicet är ett samarbete mellan Landstinget Västmanland och Västerås stad.

Enligt ett sparförslag från divisionscheferna ska landstinget dra sig ur samarbetet, och i stället starta ett eget hospice på Centrallasarettet.

Den nya inrättningen skulle - till skillnad från Gryta - ta emot döende patienter från hela länet.