Tågstrul kostsamt för Blekingetrafiken

Allt fler klagar på tågresor som man gjort inom länet. På mindre än två veckor har fler ansökningar om ersättning genom resegarantin kommit in än under hela 2004.

– Vi är mycket bekymrade över den här utvecklingen, säger Anna Claesson, marknadschef på Blekingetrafiken.

Genom resegarantin kan man antingen får 300 kronor i ersättning eller ett frikort som berättigar till fritt resande under 22 timmar.

– Resegarantin är bra för resenären, men vi hade ju helst sluppit betala ut ersättning och hellre sett att tågen hållit tidtabellen, säger hon.

De flesta beviljas ersättning
Enligt Blekingetrafiken godkänner man merparten av de ansökningar som kommer in och ökningen i år i allmänhet och under november månad i synnerhet gör att en betydligt högre andel resersättningar än tidigare betalas ut.

– Själva kostnaden är inte det primära i det här läget. Vi vill att våra resenärer ska komma fram i rätt tid och de problem som vi just nu har i tågtrafiken i länet är bekymmersamma, säger Anna Claesson.

Fredrik Persson
fredrik.persson@sr.se