Högskolan Dalarna rankas lågt

Högskolan Dalarna har hamnat på 19:e plats av totalt 30 universitet och högskolor som Sydsvenska Industri- och handelskammaren rankat. Kammaren har utarbetat en modell för att mäta hur högskolorna presterar, och modellen har bl a tagits fram utifrån företagens behov att kunna rekrytera och vidareutbilda kvalificerad personal. Karolinska Insitutetet toppar rankingen och Högskolan på Gotland har hamnat sist.