SVT och SR ska samarbeta mer

Ett bredare samarbete mellan Sveriges Radio och SVT ska ge licensbetalarna mer för pengarna och utmanar de kommersiella mediehusen, skriver de två bolagens chefer i ett debattinlägg idag, onsdag.

Public service bolagens chefer kräver också att licenspengarna går direkt till deras public service.

Kerstin Brunnberg, SR, och Eva Hamilton, SVT, lägger tillsammans fram ett program för samarbete. Utrikesbevakningen prioriteras i samarbetet, skriver de två cheferna i Dagens Nyheter. Dessutom ska bolagen samordna administration och teknik i hela landet, sträva efter gemensamma lokaler och dela på it-system.

Det redaktionella samarbetet ska ”korsbefrukta” och förstärka programidéer”, skriver direktörerna. Samtidigt är de ense om att bolagen ska fortsätta att vara självständiga och att de oberoende av varandra ska göra program.

”Behovet av mångfald och ett rikt och varierat radio- och teveutbud kommer inte att minska, skriver de.

”Publiken behöver fler, inte färre, program som produceras på svenska av upphovsmän i Sverige”.

Brunnberg och Hamilton kräver en ny finansieringsmodell för public service - betalningsviljan för licenserna kan få ett mer direkt genomslag, anser de. Licenspengarna ska gå direkt till de två mediebolagen, sedan riksdagen beslutat hur dyr licensen ska vara och sedan Radiotjänst i Kiruna AB samlat in pengarna.