Förskrivning av adhd-medicin kritiseras

Läkemedelsverket vill ge alla läkare rätt att skriva ut narkotikaklassad medicin för behandling av adhd. Men Läkaresällskapet och Folkhälsoinstitutet varnar för att förskrivningsrätten kan missbrukas, skriver Dagens Medicin.

I dag har bara specialister inom barn- och ungdomspsykiatri eller inom barn- och ungdomsneurologi rätt att skriva ut centralstimulerande medicin för behandling av adhd.

Men i takt med att fler av patienterna som får medicinen börjar bli vuxna växer behovet av fler läkare med förskrivningsrätt. Därför föreslår Läkemedelsverket att förskrivningen släpps fri efter årsskiftet.

Svenska psykiatriska föreningen, Läkarförbundet och Socialstyrelsen är positiva till förslaget