Gratis spårvagn på nyårsafton kan bli permanent

Under flera år har det varit gratis att åka med kollektivtrafiken i Norrköping på nyårsaftnar, beslut om detta har fattats varje år. Men nu föreslår kollektivtrafiknämnden att det alltid skall vara gratis att åka spårvagn eller buss under kvällstid den sista december.

Syftet är förutom att marknadsföra kollektivtrafiken, göra det lättare för chaufförerna att hantera stora mängder passagerare som åker under nyårsafton.

Några få busslinjer är undantagna det föreslagna beslutet, linje 410, 450 och 459. Inte heller tågtrafiken ska beröras.