Skogsägare sätts på skolbänken

En befarad brist på skogsråvara får nu Skogsägarna och LRF att dra igång en mycket stor satsning på utbildning av skogsägare.

50 000 skogsägare ska de kommande fyra åren få utbildning inom ett projekt kallat Kraftsamling Skog.

- Vi ska lära skogsägarna att göra rätt insats i rätt  tid för att få ut så mycket virke som möjligt, säger John Öder från Södra Skogsägarna.

Många skogsrika länder i öst satsar på egna industrier istället för export av timmer och massaved.  Den svenska skogsindustrin befarar att det kommer att uppstå brist på skogsråvara så småningom. Ambitionen är därför är att öka den svenska virkesproduktionen med 20 procent de kommande 50 åren.

- Vi vill bland annat vill  att skogsägarna ska välja nya och bättre plantsorter, liksom att röja och  gallra i tillräcklig omfattning och i rätt tid, säger John Öder.