E18-bygget i Karlskoga startar

Nu startar bygget av E18 genom Karlskoga. Det första spadtaget för projektet tas i morgon och är ett samarbete mellan Karlskoga kommun och Vägverket.

Syftet med byggprojektet är att öka trafiksäkerheten och minska bullret i staden, plus att skapa en välkomnande miljö på kommunala gator och på E18 och en tydlig väg in till Karlskoga centrum.
Ombyggnaden kommer att påverka framkomligheten för både E18-trafikanter och boende i Karlskoga.