Åtalas för brott vid vd-tillsättning

KRISTIANSTAD. Ordföranden i det kommunala Renhållningsbolaget, moderaten Jan Karlsson, har åtalats för brott i samband med tillsättningen av kristdemokraten Michael Anefur som vd för Renhållningen.

Enligt stämningsansökan, som lämnades in till tingsrätten i Kristianstad i går, har Jan Karlsson ”uppsåtligen eller av oaktsamhet” brutit mot aktiebolagslagen, genom att inte skicka ut kallelse till det styrelsemöte där Anefur tillsattes.
Därmed hade flera ordinarie ledamöter inte möjlighet att delta i mötet där den viktiga tillsättningen avgjordes.
Brott mot aktiebolagslagen kan i värsta fall leda till fängelse.