Satsningar på industriforskning krävs

Forskning och utveckling är avgörande för den framtida utvecklingen av den svenska industrin. Det skriver Industrikommittén i sin senaste rapport och kräver kraftiga ökningar av anslagen till forskningen.

Allianspartierna lovade i valrörelsen att anslå en procent av bruttonationalprodukten till civil forskning senast 2012. Just nu minskar forskningsanslagens del av BNP.

Mer kontroll och ökat miljöarbete
Arbetsgivare och fackförbund inom industrisektorn kräver mer kontroll över forskningen. De vill ha branschforskningsprogram där de kan styra forskningen så att den gynnar branschens utveckling.

Industrikommittén vill satsa mer på miljöforskning, tekniska lösningar och ny produktionsteknik som ger bättre miljö och mer om hur energi kan användas mer effektivt.

Forskningsgrupper ska stärka mindre företag
Många svenska industriföretag, framförallt de mindre, behöver hjälp med att utveckla en egen forskningsverksamhet för att utveckla produktionen och stärka sin konkurrenskraft. Industrikommittén vill därför att staten ska bygga upp industriforskning där grupper av företag kan vara med.

Industrikommitténs nya forskningsrapport avslutas med en uppmaning till de mindre industriföretagen att bryta ned kulturella barriärer som finns mellan företagare och ingenjörer. Företagen ska stimuleras till att anställa ingenjörer som kan utveckla deras produkter.

Kerstin Brostrand
kerstin.brostrand@sr.se