Rexels moderbolag Duni börsnoteras

Servettbolaget Duni, med papperstillverkande dotterbolaget Rexel i Skåpafors och Dals Långed, väntas få ett aktievärde på 50 kronor per aktie eller totalt 2,35 miljarder kronor när bolaget i dag noteras på Stockholmsbörsen.

Efter börsnoteringen kommer det utländska ägandet i Duni att uppgå till cirka 35 procent.