Dåligt utbildade lärare på Högskolan i Borås

Bara drygt 60 procent av de lärare som undervisar vid universitet och högskolor i landet har forskarutbildning, enligt en rapport från Högskoleverket. Vid Högskolan i Borås har bara 37 procent sådan utbildning.

Högskoleverkets undersökning visar att nästan 10.000 lärare vid universitet och högskolor saknar forskarutbildning. Men det här varierar stort mellan olika lärosäten. Högskolan i Borås hör till de skolor som har lägst andel forskarutbildade lärare.

Sten Dellby, informationschef vid Högskolan säger att skolan är medveten om problemet och att man arbetar hårt för att få fler lärare med forskarutbildning. Han säger också att en orsak till att få är forskarutbildade är att högskolan satsat stort på utbildningar som leder till jobb. Därför har man anställt lärare med stark yrkesbakgrund, som arbetat i yrket.

I topp i Högskelverkets undrsökning ligger Handelshögskolan i Stockholm, med nära 90 procent lärare som har forskarutbildning.