Inga herrtidningar på Salberga

Kriminalvårdsanstalten Salberga i Sala har JO-anmälts på grund av att de intagna där inte får köpa så kallade herrtidningar i fängelsekiosken.

Enligt anmälaren - en av de intagna - säger personalen i kiosken att de är förbjudna att ta in de tidningarna.

”Frågan är, får anstalten göra så?” skriver mannen i sin anmälan till Justitieombudsmannen.