Karolinska institutet i topp i rankning

Karolinska institutet i Solna hamnar i topp när Sydsvenska Industri- och Handelskammaren rankar 30 svenska universitet och högskolor. Handelshögskolan och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm placerar sig på en tredje respektive fjärde plats.

Rankningen utgår från företagens behov av att kunna anställa kvalificerad personal och bygger på en modell som syftar till att mäta hur lärosätena presterar.