"Inga unga utanför" - nytt Gällivareprojekt

Nu tar Gällivare krafttag för att motverka att unga människor faller utanför arbetsmarknad och utbildning i samhället. Det finns idag ett hundratal ungdomar i Gällivare som inte har vare sig jobb eller går någon utbildning, och den gruppen växer.

– Om vi ska kunna vara en kommun med framtidstro och ett attraktivt samhälle så måste vi göra någonting åt det här och motverka den här ökningen. Och helst få bort alla, det ska inte finnas någon som är utanför, säger Mia Edin vid Gällivare kommuns utvecklingsenhet som har varit med och skrivit planerna för arbetet.

Det är känt att det redan finns ett hundratal unga människor som bollas mellan olika myndigheter eller kanske inte alls syns.

Nu görs en förstudie på projektet som heter ”Inga unga utanför” och till våren ska projeketet och arbetet med ungdomarna starta.

Mentala tränare eller coacher ska knytas till arbetet. En coach ska samla kontakterna med arbetsförmedling, försäkringskassa, landsting och den sociala myndigheten och vara den som stöttar och hjälper den enskilda individen i alla lägen.

– Det här ska vara ett komplement till de andra organisationerna, säger hon.

Företagarna ser en annalkande arbetskraftsbrist i Gällivare och anser att det är nödvändigt att hjälpa alla människor till möjligheten att få en sysselsättning.

Organisationen Företagarna är de som äger projektet och har anställt Jenny Steen som projektledare.

– Det här projektet ska fungera som en livbåt och fånga upp de här ungdomarna på ett otraditionellt sätt, de ungdomar som faller mellan stolarna. Och projetket ska även kunna samarbeta med de här organisationerna, säger hon.

Det här är en grupp ungdomar som saknar rutiner, som till exempel att stiga upp på morgonen och äta frukost. Och som har fallit utanför samhället utan att därför vara sjuka eller på något sätt kriminella.

– Det finns många ungdomar som är mellan stolarna på vissa statliga organisationer och det är viktigt att de fångas upp och får rätt hjälp, poängterar projektledaren Jenny Steen.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten
maritha.mossberg@sr.se