Lång väntan på pengar för arbetslösa

Utbetalningarna av aktivitetsstöd till cirka 45 000 arbetslösa sköts numera enbart av försäkringskassan i Östersund, istället för av kassorna lokalt. Det har orsakat stora förseningar för nästan var tredje arbetslös med aktivitetsstöd. (SR Örebro)