Diskriminering vid ansökan till Kasenverken

En kvinna i Göteborg har anmält till jämställdhetsombudsmannen att hon nekats arbete på Kasenverken i Uddevalla.

Enligt anmälan berodde det på att huvudentreprenören som Kasenverken arbetar åt inte vill ha tjejer på arbetsplatsen eftersom huvudentreprenören anser att ”det bara blir problem”.