Billerud redovisar vinst

Förpackningspapperstillverkaren Billerud redovisar en vinst efter finansnetto på 122 miljoner kronor för årets tredje kvartal.
Motsvarande period i fjol var vinsten 179 miljoner kronor.

Ledningen för Billerud räknar med ett fortsatt gott marknadsläge under resten av året och början av 2008.
Men de höga priserna på vedråvara har försvårat arbetet att förbättra marginalerna, skriver bolaget i delårsrapporten.