Nya avgifter för miljötillsyn

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Halmstad kommun har tagit beslut om ett förslag till ny taxa för den tillsyn nämndens inspektörer gör på företag.

Det nya förslaget innebär att en del företag får en högre taxa än tidigare, medan andra får sin taxa sänkt. Det beror på att vissa företag kräver mer tillsyn än andra.

Varje företag kommer att granskas var för sig, vilket innebär att taxan kan skilja sig mellan företag inom samma bransch.

Förslaget ska godkännas av kommunfullmäktige i Halmstad innan det genomförs.