Högskolan förbättrar sig i undersökning

Högskolan i Halmstad har förbättrat sig på flera punkter i Handelskammarens undersökning av högskolor runt om i landet. Bland annat har högskolan förbättrat sig på internationellt utbyte.

Samtidigt visar en undersökning från Högskoleverket att studenterna vid högskolan i Halmstad har svårt att få jobb efter sin utbildning. Högskolan ligger i botten bland de västsvenska lärosätena.

– Det är en parameter som vi inte har tittat på, men det är en sak vi skulle vilja att man tittade mer på för hela riket, för det är ju viktigt att studenterna finner jobb efter utbildningarna, säger Pontus Lindberg, på Sydsvenska Industri- och handelskammaren.

Tanken med Handelskammarens undersökning är att skapa en diskussion kring hur högskolorna och universitet i landet ska bli bättre.

Förutom när det gäller pedagogiska resurser och forskning visar Högskolan i Halmstadsvaga positiva förbättringar på de flesta punkterna i undersökning. Det handlar då om saker som en effektiv grundutbildning, internationellt utbyte och lärarnas kunskaper.

Ändå är det alltså svårt för studenterna i Halmstad att få jobb efter sin utbildning.