Protester mot sämre sjukförsäkring

Handikapprörelsen i hela Sverige, med en halv miljon medlemmar, ställer sig bakom en riksomfattande protestaktion mot försämringarna i sjukförsäkringen.

Demonstarationen riktar sig också mot den rättsosäkerhet som har påvisats bland annat genom den så kallade 115-rapporten, gjord av HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Västernorrland. 115-gruppen har undersökt 115 fall av avslag till sjukpenning.

Protestaktioner planeras runt om i landet. Här i länet blir det den 20 november.