Sammanslagningsplaner skapar oro

En sammanslagning av Blekinges pastorat kan göra att kyrkan tappar ännu fler medlemmar. Det befarar kyrkoherde Monica Sidenmark i Listerby.

Det är stiftsledningen i Lund som föreslår att Blekinges 19 pastorat slås ihop till tio för att spara pengar.  

Det skulle innebära att Listerby pastorat tillsammans med Bräkne-Hoby och Ronneby slås ihop till ett. 

– Om det blir en sammanslagning är det mycket viktigt är att församlingsmedlemmar och personal i de olika pastoraten får tid på sig att lära känna varandra, säger Monika Sidenmark.

Carina Melin
carina.meling@sr.se