Noblesse oblige - slottsvardag

21 min

I programmet Noblesse Oblige från 1958 gör Maud Reuterswärd honnör för noblessen. 
Det handlar om det högre ståndets vedermödor och vardag. Om arvet som måste förvaltas, både i form av pengar och av tradition.