Storstäder enade om definition av miljöbil

Göteborg, Stockholm och Malmö har gemensamt valt att införa Vägverkets definition av miljöbilar som bland annat nu slipper parkeringsavgift i de tre storstäderna. Det handlar om bilar som går på förnyelsebara bränslen, elbilar, hybridbilar och extremt bränslesnåla bensin- och dieselfordon.

De tre städerna kommer också gemensamt uppvakta finansministern, för att snarast få till en nationell definition av miljöbilar för trängselskatt, miljöbilspremier och förmånsbeskattning.