Regeringen säger nej till mast i Sandsjöbacka

Regeringsrätten nekar bygglov till ett 42 meter högt mobilteletorn i Sandsjöbacka naturreservat i Mölndals kommun.

I och med Regeringsrättens dom upphävs både kammarrättens och länsrättens domar och de sex privatpersoner som överklagat får rätt. De sex har ansett att Sandsjöbackas naturreservat är ett område som ska skyddas mot exploatering och störande inslag i naturmiljön oberoende av om det rör sig om hus, vägar, elstolpar eller mobilmaster.