Chalmers först på femte plats

Chalmers tekniska högskola hamnar först på femte plats när sydsvenska industri- och handelskammare rankar 30 svenska universitet och högskolor.

Toppar listan gör Karolinska institutet i Solna följt av Sveriges lantbruksuniversitet.

Göteborgs universitet kommer på nionde plats.

Rankningen utgår från företagens behov att kunna anställa kvalificerad personal.

Bland annat tittar man på studenternas prestationer, lärartäthet, antal disputerande lärare och antal publicerade artiklar.