Onsdag 14 november

12.10 Det dröjer altför länge innan pengar betalas ut till arbetslösa som får aktivitetsstöd. Handläggningstiderna har kraftigt försenats efter att Försäkringskassans lokala kontor blev av med ansvaret och utbetalningarna numera sköts centralt. Men nu ska Försäkringskassan anställa 60 handläggare för att få till en rimlig utbetalningstid.

12.30 Tanvården för asylsökande fungerar inte som den ska. Det skriver Socialstyrelsen i en ny rapport. Det är Folktandvården som ska sköta kontakten med de asylsökande ute på Migrationsverkets anläggningar men i Karlskoga har tandvården av olika skäl varit bristfällig.

12.45 Dagligen får två barn i Sverige en diabetesdiagnos och statistik visar att sjukdomen också drabbar allt fler yngre barn. Ett folkhälsoproblem som ställer stora krav på både familjer och skola, säger barnläkare Jan Åman vid Universitetsjukhuset i Örebro.