Männen klär av sig i Jutis

Nu klär byns gubbar i Jutis av sig. Nakna låter de sig fotograferas på snöskotern, under jakten och hemma. Omsorgen om byastugan i Jutis i Arjeplogs kommun tar sig inga gränser. Tanken är att en gubbkalender ska löna sig, att det ska komma in pengar till driften så att byastugan räddas.