Vikaresälen har fortplantningsproblem

Vikaresälens fortplantningsproblem är det viktigaste tecknet på miljöförstöring i Bottenviken och orsaken är mest troligt påverkan av miljögifter. Det framgår av en ny rapport om miljötillståndet i Sveriges havsområden.

– Vikaresälen ökar fortfarande totalt sett, men inte lika mycket som den skulle kunna göra, det säger Johan Wikner, Umeå marina forskningscenter.

Den nya rapporten som är en samlad beskrivning av miljötillståndet i svenska havsområden visar även att Bottenviken har för höga halter av kadmium och dioxiner under vår och sommar.

I övrigt visar rapporten att närings- och syretillståndet fortfarande är relativt bra i Bottenviken.

Det är Naturvårdsverket, i samarbete med Sveriges tre marina forskningscenter i Umeå, Stockholm och Göteborg, som gett ut rapporten.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se