Myndigheter ska tala klarspråk

Sedan 1998 har olika statliga och kommunala myndigheter här i Dalarna arbetat med att uttrycka sig på ett språk som är lätt att förstå. Klarspråk kallas projektet och arbetet med att göra myndighetsspråket enklare har gett resultat, enligt landstingets informationschef Lena Sterner.

Under onsdagen höll landstinget med flera myndigheter i länet en språkdag i Borlänge för olika personalgrupper. Syftet med den har varit att de som jobbar inom t ex kommuner och myndigheter ska uttrycka sig så att vi förstår vad de säger och skriver.

Lars Melin, docent på Stockholms universitet, talade om vad felstavningar och andra språkfel kan ställa till med.

– De flesta fastnar på felstavningar, men svårast är det för dyslektiker och andra med läsproblem, förklarade han.