Fängelsedom för filmat samlag på nätet

Högsta domstolen har beslutat att inte pröva en hovrättsdom som gäller spridning av en sexfilm på Internet. Hovrätten har dömt två män från Mora och Uppsala för att på internet ha spridit två filmer där en av männen har samlag med en kvinnlig bekant i Mora. Männen dömdes i hovrätten till tre månaders fängelse för grovt förtal och den domen står nu fast.