Mångmiljoninvestering i Lidköpingföretag

Industrifonden investerar åtta miljoner kronor och går in som ägare i teknikföretaget Flexenclosure i Lidköping, som levererar basstationer till telekomindustrin. Företaget jobbar med energieffektivisering och pengarna ska användas till att kunna expandera snabbare.

Flexenclosure har utvecklat så kallade teknikhus, som består av en basstation i anslutning till radiomasten. Det gör att mobiltelefonnätet kan få driftsenergi från förnyelsebara energikällor som sol och vind, om inte el finns tillgänglig.

Den här tekniska lösningen kan mer än halvera kostnaden för driften av basstationer på landsbygden, enligt Industrifonden.

Flexenclosure har ett 10-tal anställda i Lidköping.