Nya ämnen förgiftar våra hav

Halterna av miljögiftet PCB har gått ner i våra hav, vilket betyder att sälar och havsörn har kunnat återhämta sig. Men andra nyare miljögifter finns istället i mycket höga koncentrationer. Det visar den första heltäckande rapporten om miljösituationen i Östersjön och Västerhavet.

Rapporten har utarbetats av Sveriges tre marina forskningscentrum vid universiteten i Stockholm, Göteborg och Umeå på uppdrag av Naturvårdsverket.

– De flamskyddsmedel som vi fortfarande ser öka i biologiska prov är till exempel HBCD där vi har en utveckling som inte är bra. Vi har perflorerade ämnen som också ökar, säger Anders Bignert, miljögiftsforskare vid Naturhistoriska riksmuseet.

Gift finns i isbjärnar i Arktis
De sistnämnda ämnena, som går under samlingsnamnet PFOS, har ökat 25-30 gånger i miljön sedan 1970-talet. De används för impregnering, ytbehandling och brandsläckning och de har analyserats hos isbjörnar ända uppe i Arktis.

Både bromerade flamskyddsmedel och PFOS har också hittats i sillgrissleägg på Stora Karlsö. Ämnena är mycket stabila och har ökat på ett oroväckande sätt, enligt rapporten.

– Det innebär att de ackumuleras i de tidsserier vi tittar på, till exempel i sillgrissleägg. Det är naturligtvis inte alls bra. Oavsett hur giftiga de är vill man ju inte ha höga halter av ämnen som människan har producerat. Det strider också mot våra miljömål, säger Anders Bignert.

Båtbottenfärger mycket giftiga
Den andra gruppen ämnen är organiska tennföreningar, som används i båtbottenfärger och som är mycket skadliga för livet i havet.

Marina Magnusson vid Göteborgs universitet har studerat båtbottenfärgernas effekter på Västkusten.

– De är bland de giftigaste ämnena som vi har släppt ut i havet och de är giftiga i så pass låga halter. Man har sett effekter på snäckor, musslor, alger, även högre upp, sillbestånd och även upp till delfiner.

Snäckor blir tvåkönade
I vissa marinor och hamnar ligger halterna mer än 1 000 gånger högre än gränsen för när tennföreningarna skadar levande organismer. Bland annat gör de snäckor tvåkönade.

– Det som jag har jobbat med är analys av imposex på nätsnäckor. Det innebär att honorna får penis och sädesledare. De får alltså hanliga könsorgan, och beroende av art kan det leda till att populationer i princip utrotas, säger Marina Magnusson.

Organiska tennföreningar har varit förbjudna i fartyg under 25 meter sedan början av 1990-talet. Men Marina Magnusson är övertygad om att de fortfarande används olagligt.

– De resultat som vi har i vår forskning tyder på det, säger hon.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se