Kommunal upphandling måste göras om

Falkenbergs kommun måste göra om sin upphandling av livsmedel till all kommunal verksamhet.

Det handlar om livsmedel till skolor, förskolor och särskilda boenden, en affär på runt 20 miljoner kronor.

Fyra leverantörer överklagade upphandlingen och länsrätten ger nu en av leverantörerna rätt. Enligt domen är bristerna i förfrågningsunderlaget så stora att upphandlingen måste göras om. Bland annat handlar det om att kommunen gjort ytterligare uppdelningar av fyra produktgrupper i samband med utvärderingen.