Vad händer med tomrummet efter oljan?

Hej!

Vad fylls alla tomrum med när man har pumpat upp olja ur marken?
Svar som jag brukar få är ”vatten” men vatten förångas ju och det bör vara ganska varmt längre ner under marken. Dessutom är inte densiteten densamma som för tjockoljan. Undrar om inte dessa håligheter kan vara orsak till jordbävningar t ex.?  
/undrar Elsie Aasa-Larsson i Bålsta.

Svarar gör Christopher Juhlin, professor i geofysik vid Uppsala universitet: