"Parkeringskaos på Sommarro"

Minskningen av antalet p-platser och införandet av parkeringsavgifter för anställda vid Centralsjukhuset i Karlstad har lett till parkeringskaos i stadsdelen Sommarro.
Det skriver en boende på området i ett brev till landstinget och Karlstads kommun.

Brevskrivaren föreslår bland annat att p-avgiften för anställda tas bort och att det byggs trafikgupp och cykelväg längs hela Älvgatan.