Nedskuren räddningstjänst på Höglandet

Det blev ett nytt förslag till organisation av deltidsbrandmännen i Korsberga och Malmbäck, som vann, när Höglandets räddningstjänstförbund idag tog beslut i frågan.

Kritiken har varit hård eftersom förbundet ville skära ner kraftigt på  båda orterna. Men istället för styrelsens förslag vann idag ett annat förslag.

Det förslaget innebär, att Malmbäck kommer ha en styrkeledare i tjänst och två brandmän, istället för dagens fyra schemalagda. För Korsberga innebär det att det blir en styrkeledare och en brandman mot dagens två, som kommer vara i beredskap dygnet runt.