Jordbruk minskar fattigdom mer än annat

Ekonomiskt bistånd för investeringar i jordbruk är tre till fyra gånger mer effektivt när det gäller minska fattigdom i utvecklingsländer än andra alla former av investeringar. Den här slutsatsen finns i en rapport från Världsbanken.

Jan Berninger, chef för Sidas avdelning för naturresurser och miljö tror på slutsatsen i Världsbankens rapport.

– I väldigt många länder är det småbönder som har stått för ökningen av produktiviteten och tillväxten när man har satsat just på jordbruk.

– Om man satsar på industriell utveckling eller på annan naturreursutvinning som till exempel olja så når det mycket färre människor. Det är småbönderna själva som genom att effektivare utnyttja jorden får högre inkomster och de är en mycket stor andel av de fattiga människorna, säger Jan Berninger.

Tre fjärdedelar av världens fattiga människor bor på landsbygden och lever främst av jordbruk. Men avkastningen är låg och inkomsterna är små.

Världsbankens nya rapport, World development 2008, pekar på att jordbrukssektorn i utvecklingsländerna har försummats sedan efter 1960-talet. Nu är det alltså dags att satsa igen, och nu är förutsättningarna är annorlunda.

– En stor skillnad i Afrika var att deras ekonomier var så snedvridna, säger Jan Berninger och fortsätter:

– De hade ofta galopperande inflation. De hade en skattelagstiftning som ar diskriminerade jordbruket. De hade frysta priser som diskriminerade bönderna.

– Allt det där är nu borta så att de makroekonomiska förutsättningarna för att göra mycket av de saker som man försökte göra på 60-talet är nu otroligt mycket bättre. Därför kan man nå bättre resultat, säger Jan Berninger.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se