Fri åsiktsbildning hotad enligt Sd

Det är ett hot mot den fria åsiktsbildningen när posten vägrar att dela ut reklam från Sverigedemokraterna. Det hävdar partiets ordförande Jimmie Åkesson med anledning av att brevbärarna i Svedala inte får dela ut direktreklam från Sverigedemokraterna.

Enligt Postens presschef Per Ljungberg handlar det enbart om att värna om brevbärarnas säkerhet eftersom tidningen återger konstnären Lars Vilks teckning av profeten Muhammed som rondellhund.

– I normala fall brukar Posten alltid dela ut politiskt och opinionsbildande material så länge det inte utgör hets mot folkgrupp eller på annat sätt strider mot lagen. Den här tidningen innehåller en rondellhund utav den muslimska profeten Muhammed som upprört väldigt många. Därför har vi utifrån en säkerhetsbedömning beslutat att våra brevbärare inte ska dela ut det här materialet, säger Per Ljungberg.

Ingen särbehandling enligt Posten
Just nu driver Sverigedemokraterna en kampanj där de delar ut sin tidning, SD-kuriren, till hushåll runt om i landet. På de flesta platser delar partimedlemmarna ut tidningen men i Svedala anlitades Posten som sa nej. Det innebär, enligt Per Ljungberg, inte att Sverigedemokraterna särbehandlas.

– Vi går igenom allt material som är oadresserad direktreklam och ser till att det följer våra avtalsvillkor och att det ligger inom ramen för lagens villkor.

Oklat hotbild
Däremot kan Per Ljungberg inte dra sig till minnes någon brevbärare som utsatts för hot som går att koppla till den omtalade rondellhunden. Eftersom posten är skyldig att dela ut adresserad post är det möjligt att brevbärare redan har delat ut sådant material.

Inte heller polisen bedömde att det fanns någon hotbild mot de bud som delade ut tidningen Nerikes Allehanda i samband med publiceringen av rondellhundarna. Då utsattes chefredaktören Ulf Johansson för hot.

Svensk Direktreklam ser etiskt ansvar
Företaget Svensk Direktreklam har också tackat nej till att dela ut SD-kuriren. Till skillnad från Posten så baserar Svensk Direktreklam inte sitt beslut på en säkerhetsbedömning utan på en generell regel som innebär att de endast delar ut reklam från riksdagspartier. Detta eftersom företaget inte har möjlighet att granska material innan det delas ut.

– Avsändaren är lagligt ansvarig men vi har ett etiskt ansvar. Det får sin konsekvens i att vissa som egentligen borde få hjälp med att få ut sina budskap inte får det. Vi har inte möjlighet att ha en granskningsenhet, säger Svensk Direktreklams marknadsförings- och försäljningschef Magnus Holm.

Katarina Helmerson
katarina.helmerson@sr.se