Vägverket planerar vägkonvojer

En stor del av trafikproblemen i samband med snöoväder orsakas av långtradare som kört fast i snön och hindrar annan trafik. I Skåne kommer därför Vägverket från i vinter anordna speciella konvojer med plogbil från hamnarna.

Det kan räcka med att en lastbil fastnar i en backe eller ställer sig på tvären så kommer varken personbilar eller plogare fram.

Vinterdäckskravet gäller idag inte tung trafik, även om det finns en diskussion inom Vägverket kring att kräva snökedjor eller liknande, precis som i Norge och Schweiz. Satsningen på konvojer från dom skånska hamnarna är ändå ett försök att få över trafiken på dom bästa vägarna, i första hand frivilligt, men på sikt kanske som ett lagkrav.