Nya ämnen förgiftar Östersjön

Östersjön innehåller mycket höga halter av nya miljögifter, så som impregneringsmedel och organiska tennföreningar från båtbottenfärger. Det konstaterar den första stora kartläggningen av den svenska havsmiljön, som gjorts av Sveriges tre marina forskningscentrum. 

Enligt forskarna tyder allt på att bottenfärgerna fortfarande används, trots att de varit förbjudna sedan början av 90-talet. 

Höga halter tennföreningar har uppmätts i flera fritidsbåts-, och naturhamnar, längs Sörmlandskusten.  

Samtidigt var syrebristen i bottenvattnet förra året den värsta sen mätningarna startade, på 1890-talet.