Ensamma flyktingbarn välkomna till Sjuhäradskommuner

Från noll till 25 på ett drygt halvår - så ser det ut när det gäller Sjuhäradskommunerna och de ensamkommande flyktingbarnen.

I början av året ville ingen kommun ta emot. Nu är läget annorlunda.

Kommunerna i Sjuhärad kommer tillsammans att ta emot ungefär 25 ensamkommande flyktingbarn.

Det står nu klart när samtliga kommuner har fattat - eller inom kort står i beredskap att fatta - beslut om flyktingbarnen.

Det är dubbelt så många som Sjuhärads kommunalförbund hoppats. Moderaten Margareta Löfgren från Mark, som är ordförande i förbundets beredningsgrupp för sociala frågor, är nöjd.

- Vi har hittat samarbetsformer och sett att vi har möjlighet till detta. Det har blivit en god spiral, säger hon.

Det var trögt när Migrationsverket först frågade hur många ensamkommande flyktingbarn som Sjuhäradskommunerna kunde ta emot.

Beredingsgruppen för sociala frågor och hälsa inom Sjuhärads kommunalförbund beslutade att utreda om inte kommunerna tillsammans ändå skulle kunde ta emot 10 till 15 barn och ungdomar.

Vårgårda var först ut med att bestämma sig för att ta emot fem ensamkommande barn, och sedan har de andra kommunerna kommit efter en efter en.

Nu när samtliga kommuner har bestämt sig - eller är på väg att fatta beslut - så blir det ungefär dubbelt så många barn som kommunalförbundet trodde.