Världs-KOL-dagen

För de som drabbas av sjukdomen KOL - Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, kan ett ständigt behov av syrgas bli en obehaglig verklighet.
Onsdagen den 14 november är det världs-KOL-dagen och det uppmärksammar man för att informera om sjukdomen och påverka så att sjukdomen förebyggs och behandlas bättre.

Sjukdomen heter som den heter för att den är kronisk– den går alltså inte att bota. Obstruktiv för att luftvägarna är delvis blockerade av slem och svullna så att luften inte kan passera fritt.
700 000 svenskar lider idag av KOL och KOL går inte att bota. Det är den femte vanligaste dödsorsaken i Sverige.
Det är nästan bara rökare som får KOL.
Britta Björ som är fyrtiotalist är en av dem. Hon måste nu ha med sig syrgas vart hon än går. Dygnet runt.
Det här begränsar hennes liv nämnvärt. Hon kan inte resa långt bort och stanna över natten eftersom hon då behöver en särskild syrgasmaskin som passar när man sover.

Men Britta Björ är inte den som låter sjukdomen förmörka sitt liv.
– Man är ju i den här situationen och då kan man bara göra det bästa möjliga. Man kan ju inte sitta och vänta på att dö, säger Britta Björ, och hon fortsätter: Jag vill leva medan jag lever, så gott det går. Sen är det ju försent.