Missad tumör Lex-Maria anmäls

Landstinget i Värmland har gjort en ny Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen.
Anmälan gäller en kvinna i 50-årsåldern som i augusti opererades för en decimeterstor tumör i buken.

Kvinnan hade röntgats två månader tidigare och då upptäcktes inte tumören.
I augusti remitterades kvinnan till Universitetssjukhuset i Örebro där man upptäckte tumören och kvinnan opererades.