Kvinnliga poliser firas

I år uppmärksammar Rikspolisstyrelsen att det är 50 år sedan de första kvinnorna började arbeta som poliser. Men det är missvisande tycker Karin Fagerlund, som har arbetat som polis i Gävle sedan början av 60-talet men som nu är pensionerad.

Karin Fagerlund visar papper på en kvinnlig polis i Gävle år 1955 - alltså för 52 år sedan, men Rikspolisstyrelsen har fokuserat på att det är 50 år sedan som de första kvinnorna utbildades till ordningspoliser.

De fick patrullera i kjol men i början av 60-talet ansågs det olämpligt att kvinnor arbetade i yttre tjänst och det blev förbjudet - något som förändrades tio år senare.

Karin Fagerlund gick på polisskolan i Norrköping 1961 och fick anställning i Gävle. Hon var den enda kvinnan i sin kurs och det kunde ställa till med problem särskilt vid fysiska prov.

Kristina Åsarby utbildades till polis för 16 år sedan, och då hade det skett en del förändringar - framför allt var det fler kvinnor i utbildningen.

I dag är var fjärde polis kvinna och attityderna har sakta men säkert förändrats tycker Kristina Åsarby.